Ge en gåva

Världens barn behöver din hjälp!

Ge en julgåva som förändrar liv.

Alla barn borde ha möjlighet till en bra och trygg barndom. På grund av fattigdom och marginalisering blir ändå alltför många barn utan omsorg, mat och trygghet. Utbildning förblir bara en dröm för många barn: cirka 260 miljoner barn i världen går ännu inte i skola.

Tack vare din gåva kan vi erbjuda de mest utsatta barnen utbildning, hälsovård och trygghet. Vi jobbar speciellt för att förbättra livet för flickor, funktionshindrade och barn som hör till etniska minoriteter.

Ge den bästa av julgåvor. Din gåva kan förändra livet för ett barn.