Reflex med temat tro, hopp och kärlek

Gläd dig själv eller en vän med jubileumsårets reflex och hjälp samtidigt världens barn.

Skydda dina närmaste och hjälp världens barn

De vackraste julsångerna sjungs i år för femtionde gången. Jubileet till ära har Finska Missionssällskapet tagit fram en reflex med temat tro-hopp-kärlek. Vinsten från reflexförsäljningen används till vårt arbete för världens barn. Reflexen finns som silverfärgad och flerfärgad.

10 €

Beställ en reflex »