Tanzania: Trädplantering hjälpte hela byn – Nu vill många plantera träd och få ett bättre liv

Publicerad: 16.10.2022

Kulwa Mtomogoro visar hur en enskild person kan förbättra tillvaron på landsbygden. Mtomogoro har lyckats driva igenom många förändringar i Kishapu, Tanzania.

Barnen ställer sig vid träden, en efter en. De ropar efter varandra och snart är alla på plats. Händelseförloppet är det samma som förra gången jag vistades i byn, förutom att både barnen och träden har vuxit.

När jag besökte Kulwa Mtomogoro för tre år sedan odlade han allt möjligt: bomull, majs, nötter, småbönor och potatis. På den tiden var Mtomogors skörd ganska liten och han funderade därför på alternativa projekt. Det var då han kom att tänka på trädplantering.

Finska Missionssällskapets stöd möjliggjorde hans planer. Mtomogoro satte genast i gång när han fick sina plantor. År 2018 testplanterade han fem träd och redan nästa år bestod hans odlingar av 600 träd. En del av träden bar frukt – till exempel granatäpplen.

Kulwa Mtomogoro är pappa till nio barn. Han driver nu en plantskola och säljer både plantor och frukter. Han har lärt hela familjen hur man tar hand om träden. Själv sköter han dem med stor iver. En gång försökte grannens getter äta upp plantorna. Mtomogoro gick argsint till grannen och sade att det aldrig får hända igen.

Ett bra arv och exempel för kommande generationer

I Kishapu i nordvästra Tanzania har man tänkt på träd som en bruksvara. Matlagning görs vanligtvis på tre stenar och då behövs tolv vedklabbar för att tillreda en middag. Maträtter kan även tillredas på kol, men kolet görs också av träd.

Samhället har under de senaste åren lärt sig att skydda träden och förstå varför de är så viktiga.

Missionssällskapets skogsprojekt har fokuserat på att återuppliva ett skogsområde genom att plantera mera träd. Byborna har också involverats: de får plantor till sina gårdar. Dessutom erbjuds skolning i till exempel biodling eller batik så att inkomsterna inte är så beroende av vädret eller trädfällning.

Sommaren 2022 hälsade jag på familjen Mtomogoro igen. Det tog en stund innan jag kände igen den gamla fotograferingsplatsen eftersom träden hade vuxit och det kommit upp nya träd bredvid. Familjen äter frukter från träden och får inkomster från frukt- och plantförsäljning.

Enligt en anställd vid samarbetsorganisationen i Tanzania, är denna familj ett bra exempel på hur stor inverkan en enskild persons attitydförändring har.

Kulwa Mtomogoro har byggt ett nytt hus och köpt kor tack vare de träd han har planterat. Det har också skett en förändring i samhället. Många följer nu hans exempel och planterar träd för att deras liv också ska bli bättre.

Att plantera träd är det mest effektiva sättet att bekämpa effekterna av klimatförändringarna.  Träden påverkar dessutom mikroklimatet på gårdarna. Luften är renare, marken mår bättre och träden skyddar husen från hårda vindar.

Kulwa Mtomogoro vill att hans barn också ska få ta del av attitydförändringarna. Han involverar fortfarande alla hushållsmedlemmar i bevattningen och skötseln av plantorna.

”Jag kommer aldrig att sluta med detta. Mina barn och barnbarns familjer kommer att ha nytta av dessa träd.”

Text och bilder: Virve Rissanen

Träden år 2022. Foto: Virve Rissanen