Videor från olika länder

Hur hjälper De vackraste julsångerna barn i olika länder?

Julhälsningar från Mwanza i Tanzania

I Mwanza försvarar vi barns rättigheter

I staden Mwanza i Tanzania stöder Missionssällskapet livet för särskilt utsatta barnfamiljer. Agnes går i högstadiet i Kabuhoro. Hennes familj har i tio års tid fått stöd i form av kläder och mat. Stödet är viktigt, eftersom fem barn i familjen inte har gått ut skolan ännu.

Sofias liv i Colombia

Barnen går i skola istället för att tigga på gatorna

Colombia är ett land där krig, droger och våld i årtionden utgjort en del av landets historia och människornas liv. Även om landets situation förbättrats och stridigheterna lugnat ner sig, lever nästan 40 procent av befolkningen ännu i fattigdom. Tack vare Finska Missionssällskapet får barnen skoltillbehör, så att de kan gå i skola. Annars skulle de vara tvungna att tigga eller försörja sig på andra sätt. Vid Fredens hus får barn lära sig vad fred och mänskliga rättigheter innebär.

Ögonblicksbilder från barn i Bolivia

Barn hör inte hemma på gatan

I Bolivia finns det nästan 850 000 barnarbetare. Våld, fattigdom och diskriminering är några av orsakerna till att barns möjligheter att gå i skola försämras. Det finns tusentals bolivianska barn som lever på gatan och tvingas tigga eller prostituera sig för att överleva. Galilea-centret stöder skolgång för mindre bemedlade barn och barn med inlärningssvårigheter, barn som annars skulle bli utan hjälp.

Ifjol fick över 400 barn i Bolivia möjlighet att gå i skola tack vare stöd från Missionssällskapet.

Marias och Dicksons liv i Tanzania

Föräldralösa barn får hopp om en bättre framtid 

Tanzania är en stat i Östafrika med ca 60 miljoner invånare. Trots de senaste årens framsteg är Tanzania fortfarande enligt FN:s index för mänsklig utveckling ett mycket fattigt land. Det största problemet är den snabba befolkningstillväxten, som bidrar till att antalet människor som lever i extrem fattigdom fortsätter att öka. Finska Missionssällskapet stöder speciellt skolgång för barn från utsatta familjer.

År 2021 fick 51 föräldralösa barn och ungdomar i Tanzania möjlighet att gå i skola. 

Rebeccas dag

Hopp för utsatta familjer

Kambodja är ett av världens fattigaste länder. Rötterna till den djupa fattigdomen finns i landets oroliga och våldsamma förflutna. 1970-talets folkmord utplånade nästan en hel generation och satte djupa spår i familjerna. I Kambodja arbetar Finska Missionssällskapet för att förbättra familjernas välmående. Fattiga familjer får mathjälp, barnens skolgång stöds och föräldrarna får hjälp med att bearbeta svåra frågor.

År 2021 fick mer än 200 familjer i Kambodja hjälp för att klara coronapandemin.

De vackraste julsångerna ljuder för världens barn.

Ge en julgåva som förändrar barns liv

Läs mer & ge en gåva ›