Ge en gåva

Investera i en bättre framtid! Ge en gåva som förändrar ungdomars liv.

Ge en meningsfull julgåva.

Investera i en bättre framtid! Ge en gåva som förändrar ungdomars liv.

Det finns nu fler ungdomar i världen än någonsin förr – hela 1,8 miljarder. Av dem bor nio av tio i u-länder. Brist på utbildning, inkomster och omsorg kan leda till att ungdomar blir utslagna för gott. Tack vare din gåva kan vi hjälpa de mest utsatta ungdomarna att få en utbildning, ett yrke och en inkomst. Intäkterna från De vackraste julsångerna använder Finska Missionssällskapet för att hjälpa ungdomar som riskerar utslagning.