Etiska gåvor

Beställ en etisk gåva till julen! Samtidigt stöder du världens barn.

Trädplanta, 1 st 10 €

Ett träd ger hopp. Genom att plantera träd kämpar vi mot den ökenspridning som klimatförändringarna orsakar. Den gåva du fått stöder Missionssällskapets klimatarbete.

Beställ en etisk gåva »

Bibel 20 €

Alla borde få läsa Bibeln på sitt eget modersmål. Genom språk- och bibelöversättningsarbete får folkgrupper som inte har ett eget skriftspråk lära sig läsa och skriva. Den gåva du fått stöder det arbete som Missionssällskapets samarbetskyrkor utför.

Beställ en etisk gåva»

Skolböcker 30 €

Utbildning är vägen ut ur fattigdom och ger hopp för morgondagen. För att skolundervisningen ska vara effektiv behövs läromedel. Den gåva du fått stöder utbildningsarbete genom Finska Missionssällskapet.

Beställ en etisk gåva»

Moderskapslåda 40 €

En moderskapsförpackning erbjuder utbildning och stöd, speciellt för unga mammor. Mammorna och deras barn får filtar och vid behov också mathjälp. Den gåva du fått stöder Missionssällskapets arbete bland kvinnor och barn.

Beställ en etisk gåva»

Ett yrke 60 €

Yrkesutbildning ger diskriminerade människor som kvinnor och funktionshindrade personer hopp om en bättre framtid. Den gåva du fått stöder  Missionssällskapets utbildningsarbete.

Beställ en etisk gåva»

Vattenpump 150 €

Tack vare en vattenpump stöds hälsan i ett helt samhälle. Med rent vatten kan man bekämpa sjukdomar och minska barndödligheten. Den gåva du fått stöder Missionssällskapets klimatarbete.

Beställ en etisk gåva»

En lånegrupp 500 €

Denna gåva gör det möjligt för kvinnor i ett u-land att grunda en spar- och lånegrupp. Tack vare lånen kan kvinnor starta små företag som hjälper dem att få inkomster åt sin familj och sätta barnen i skola. Din gåva stöder Finska Missionssällskapet arbete för att förbättra kvinnors rättigheter.

Beställ en etisk gåva»