Etiska gåvor

Beställ en etisk gåva till julen! Samtidigt stöder du världens barn.

Trädplanta, 1 st 10 €

Ett träd ger hopp. Genom att plantera träd kämpar vi mot den ökenspridning som klimatförändringarna orsakar. Den gåva du fått stöder Missionssällskapets klimatarbete.

Beställ en etisk gåva »

Skolböcker 30 €

Utbildning är vägen ut ur fattigdom och ger hopp för morgondagen. För att skolundervisningen ska vara effektiv behövs läromedel. Den gåva du fått stöder utbildningsarbete genom Finska Missionssällskapet.

Beställ en etisk gåva »

Moderskapslåda 40 €

En moderskapsförpackning erbjuder utbildning och stöd, speciellt för unga mammor. Mammorna och deras barn får filtar och vid behov också mathjälp. Den gåva du fått stöder Missionssällskapets arbete bland kvinnor och barn.

Beställ en etisk gåva »

Ett yrke 60 €

Yrkesutbildning ger diskriminerade människor som kvinnor och funktionshindrade personer hopp om en bättre framtid. Den gåva du fått stöder  Missionssällskapets utbildningsarbete.

Beställ en etisk gåva »