Videoita lasten elämästä

Miten Kauneimmat Joululaulut auttaa lapsia maailmalla? Katso tunnelmia lasten elämästä.

Jouluterveiset Mwanzasta Tansaniasta

Mwanzassa puolustetaan lasten oikeuksia

Mwanzan kaupungissa Tansaniassa tuetaan Lähetysseuran toimesta erityisesti huono-osaisten lapsiperheiden elämää. Kabuhoron yläkoulua käyvän Agnesin perhe on saanut tukea vaatteiden ja ruoan muodossa kymmenen vuoden ajan. Tuki on tärkeää, sillä perheessä on viisi lasta, jotka eivät ole vielä käyneet koulua loppuun.

Jouluterveiset Etiopiasta Hosainan kuurojen koulusta

Hosainan kuurojen koulussa valmistaudutaan jouluun

Kuulovammaiset kohtaavat Etiopiassa monenlaisia haasteita, kuten koulutuksen ja terveystietoisuuden puutetta sekä työttömyyttä. Lähetysseuran tukemassa Hosainan kuurojen koulussa oppilaat oppivat kommunikoimaan viittomakielellä ja saavat vertaistukea muilta kuulovammaisilta. Nyt oppilaat valmistautuvat jouluun harjoittelemalla viittomaan joululauluja ja näyttelemään jouluevankeliumin tapahtumia.

.

Sofian elämää Kolumbiassa

Kerjäämisen sijaan mahdollisuus päästä kouluun

Kolumbiassa sodat, huumeet ja väkivalta ovat olleet osa maan historiaa ja ihmisten elämää vuosikymmenien ajan. Vaikka maan tilanne on parantunut ja muuttunut rauhanomaisemmaksi, maan väestöstä lähes 40% elää silti köyhyydessä. Lähetysseuran tuella lapset saavat koulutarvikkeet, jotta he voivat käydä koulua. Muussa tapauksessa he joutuisivat kerjäämään tai hankkimaan elantoa muulla tavoin. Rauhantalo tekee rauhankasvatustyötä ja  opettaa ihmisoikeuksista ja rauhan merkityksestä.

Tunnelmia lasten elämästä Boliviassa

Lapset eivät kuulu kadulle

Boliviassa on lähes 850 000 lapsityöläistä. Lasten mahdollisuutta päästä kouluun heikentää mm. väkivalta, köyhyys ja syrjintä. Boliviassa lapsia uhkaa liian usein heitteillejättö, nälkä ja seksuaalinen tai fyysinen väkivalta. Galilean lastenkeskuksessa vähäosaiset ja oppimisvaikeuksista kärsivät lapset saavat apua koulunkäyntinsä tueksi. Ilman keskuksen apua he jäisivät avun ulkopuolelle.

Viime vuonna Lähetysseuran tuella yli 400 lasta sai mahdollisuuden päästä kouluun Boliviassa.

Marian ja Dicksonin elämää Tansaniassa

Orvoille toivoa paremmasta elämästä

Tansania on yli 60 miljoonan asukkaan valtio Itä-Afrikassa. Viime vuosien kehityksestä huolimatta Tansania on edelleen YK:n inhimillisen kehityksen mittareilla köyhä maa. Suurin ongelma on nopea väestönkasvu, jonka myötä myös äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä kasvaa jatkuvasti. Lähetysseura tukee erityisesti vähävaraisten ja vaikeista sosiaalisista oloista tulevien lasten koulunkäyntiä.

Vuonna 2021 Tansaniassa 51 orpoa lasta ja nuorta sai mahdollisuuden käydä koulua.

Entiset kummilapset Botswanassa kertovat elämästään kummiohjelman jälkeen

 

Kummilapsiohjelman kautta kouluun

Botswanassa monen lapsen koulunkäynti keskeytyy köyhyyden, sairauksien tai perheväkivallan takia. Lähetysseura auttaa syrjäytymisvaarassa olevia lapsia tukemalla heitä peruskoulusta ammattiin asti.

Viime vuonna 147 lasta Botswanassa sai tukea koulunkäyntiin. Heistä 104 oli tyttöjä.

Rebeccan perheen elämää Kambodžassa

Toivoa perheille

Kambodža on yksi maailman köyhimmistä maista levottoman ja väkivaltaisen menneisyytensä takia. 1970-luvun kansanmurhan seurauksena monet perheet ovat rikkinäisiä. Lähetysseura tekee työtä Kambodžassa perheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Köyhille perheille annetaan ruoka-apua, lapsia tuetaan koulunkäynnissä ja vanhemmille tarjotaan tukea vaikeiden aiheiden käsittelyyn.

Vuonna 2021 Kambodžassa yli 200 perhettä sai apua selvitäkseen pandemiasta.

Kauneimmat Joululaulut
soivat maailman lasten puolesta.

Anna joululahja, joka muuttaa lapsen elämän.

Lue lisää & lahjoita ›