Förskola på eget språk förbereder barnen för skolgång i Senegal

Publicerad: 1.09.2020

Senegalesen Cirool, 3 år, är ett av de yngsta förskolebarnen i Merane by. Lutherska kyrkans förskola ger den lilla flickan från landsbygden en chans som endast få barn i Senegal har. Förskolorna är få och de som finns ligger i städerna.

Största delen av skolorna i Senegal är fattiga landsbygdsskolor som saknar studiematerial och vars undervisning är på låg nivå. I medeltal 80 procent av barnen börjar i skolan men bara lite över hälften går ut lågstadiet. Föräldrarna är inte medvetna om skolgångens betydelse.

Ett hinder för skolgången är språket – i Senegal är skolspråket franska. Med stöd från Finska Missionssällskapet erbjuder Senegals lutherska kyrka förskoleundervisning på barnens eget språk i byar som saknar motsvarande service. Enligt forskning lär sig människan att läsa, skriva och räkna endast en gång i sitt liv, på ett språk. Därefter tillämpar hon det hon lärt sig på andra språk.

Förutom förskolor på barnens modersmål stöder Finska Missionssällskapet fattiga barns och ungas skolgång och ungdomars yrkesutbildning. Bybor och föräldrar utbildas i skolgångens betydelse och barns rättigheter. Även funktionshindrades möjligheter att få gå i skolan främjas.