Omakielinen esikouluopetus valmistaa lapsia koulutielle Senegalissa

Julkaistu: 1.09.2020

Senegalilainen Cirool, 3 v, on Meranen kylän nuorimpia esikoululaisia. Luterilaisen kirkon esikoulu mahdollistaa maaseudulla asuvalle pikkutytölle mahdollisuuden, joka on vain harvalla senegalilaislapsella. Esikouluja on hyvin vähän ja nekin kaupungeissa.

Suuri osa Senegalin kouluista on köyhiä maaseutukouluja, joissa ei useinkaan ole tarjolla opiskelumateriaaleja ja opetuksen taso on heikkoa. Keskimäärin 80 prosenttia lapsista aloittaa koulun, mutta vain hieman yli puolet saa alakoulun suoritetuksi. Vain noin puolet kansasta osaa lukea. Vanhemmat eivät myöskään tiedosta koulunkäynnin merkitystä.

Yksi este koulunkäynnille on se, että Senegalissa kouluopetus on ranskan kielellä. Suomen Lähetysseuran tuella Senegalin luterilainen kirkko tarjoaa äidinkielistä esikouluopetusta kylissä, joissa ei vastaavia palveluita ole muutoin tarjolla. Tutkimusten mukaan ihminen oppii lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen vain kerran elämässään, yhdellä kielellä. Sen jälkeen hän soveltaa oppimaansa muilla kielillä.

Äidinkielisten esikoulujen lisäksi Lähetysseura tukee Senegalissa vähävaraisten lasten ja nuorten koulunkäyntiä sekä nuorten naisten ammattikoulutusta. Kyläyhteisöjä ja vanhempia koulutetaan lasten koulunkäynnin tärkeydestä ja lasten oikeuksista. Myös vammaisten lasten koulunkäyntimahdollisuuksia parannetaan.