Ett papper förändrade Seabelos liv

Publicerad: 15.10.2019

Seabelo (13) är en glad skolpojke i Francistown i Botswana. Hans favoritämnen är matematik och då han blir stor vill han bli soldat. Att han saknade födelseintyg hade kunnat omkullkasta alla hans drömmar. Till all lycka gick det inte så.

Seabelos pappa dog för många år sedan och efter det tog mamman ensam hand om fem barn. Sedan blev också mamman sjuk. För några år sedan fick hon en hjärnblödning och efter det har hon haft svårt att röra sig.

Familjens liv har underlättats av den hjälp man fått via Botswanas lutherska kyrkas projekt Hoppets plats, som stöds av Finska Missionssällskapet och finländska faddrar. Projektet stöder skolgång för barn och ungdomar som kommer från fattiga familjer.

Stöd för hela familjen 

När familjens barn kom med i projektet, hade ingen av dem födelseintyg. De yngre, inklusive Seabelo, började i kyrkans förskola. De äldre barnen registrerade sig i skolan med hjälp av sina klinikkort, något som inte lyckas längre. Avsaknaden av födelseintyg skulle i vilket fall som helst längre fram ha hindrat barnen från att  till exempel studera eller skaffa jobb.

Barnens mamma deltog aktivt i de möten som projektet ordnade och där man pratade om vikten av att skaffa födelseintyg. Vid hembesöken och i andra sammanhang gav projektets anställda råd om vilka papper som behövs för att barnen ska få födelseintyg.

Seabelos mamma kommer ursprungligen från Zimbabwe och ett problem var att mamman behövde någon som intygade att barnen faktiskt var hennes och hennes mans barn. Mannen kom från Botswana. Efter att mannen avlidit hade förhållandet till hans släktingar försämrats.

Till slut lyckades man hitta en farbror som efter många diskussioner var beredd att hjälpa mamman och framförallt barnen. Mamman och farbrodern gick tillsammans till mannens hemby för att skaffa fram de papper och intyg som behövdes. Mamman tog sedan med sig pappren till en myndighet som beviljar födelseintyg och identitetshandlingar och till slut fick hon födelseintyg åt alla sina barn.

När ungdomar i Botswana fyller 16 år skall de omedelbart skaffa sig ett indentitetsbevis. Det äldsta av Seabelos syskon var redan 19 då han skaffade sig identitetsbevis och måste betala böter p.g.a. förseningen.

Nu har Seabelo och alla hans syskon födelseintyg, som sedan gör det lättare att skaffa identitetskort, vilket i sin tur öppnar vägen till studier och gör det möjligt att skaffa jobb och pass. Seabelos framtidsdrömmar krossas i alla fall inte på grund av ett papper saknas.

Barnen får stöd ända tills de är vuxna 

Botswanas lutherska kyrka har ända sedan 1992 hjälpt utsatta barn och ungdomar samt deras familjer. Målet är att hjälpa barn som riskererar att bli utslagna eller som blivit föräldralösa. De får hjälp ända från att de börjar skolan tills de blir vuxna. Även deras föräldrar, som ofta är ensamstående mammor eller far- och mormödrar, får stöd. För tillfället får 138 barn och ungdomar och deras familjer stöd.

Barnen får skoluniformer, skor och skoltillbehör. Det görs också hembesök och besök i deras skolor. Efter skoldagen kan barnen delta i fritidsaktiviteter och stödundervisning. Under skolloven ordnar kyrkan läger och verkstäder där barnen kan lära sig sociala färdigheter och delta i diskussioner om intressanta ämnen.

Stöd Seabelo och andra utsatta barn via vår julinsamling