Barnhemmen berövar barnen på en framtid

Publicerad: 15.10.2019

”I Kambodja finns det inte barnhem för att det finns föräldralösa barn. I Kambodja finns det föräldralösa barn för att det finns barnhem i landet” -Sarah Chhin

Silen Park står vid en röd espressomaskin och gör gör i ordning mjölk till espresson. Caféet hon jobbar på heter Coffee Bean & Tea Leaf och finns i centrum av huvudstaden Phnom Penh. Jag har kommit överens med Silen att intervjua henne idag.

Silen har inte alltid varit lika glad. För åtta år sedan flyttade hennes föräldrar till en annan ort i jakten på jobb. Då lämnade de Silen på ett barnhem, ett av de många hundra som finns i Kambodja. ”Jag var rädd. Jag visste inte alls vad som hände”, minns Silen. Hennes föräldrar ville ge henne ett bättre liv än de själva kunde erbjuda. Föräldrarna hade fått veta att barnhem är den bästa lösningen för en fattig familj.

Men vänta lite, varför ett barnhem? Hur är det möjligt att vara föräldralös om ens föräldrar ännu lever? Jag återkommer till detta senare.

Silen bodde sammanlagt sju år på barnhemmet. ”Jag städade, lagade mat och deltog i de gemensamma hushållssysslorna. Ibland studerade vi Bibeln”, berättar Silen. ”Några gånger i året träffade jag mina föräldrar.”

Många barn som bor på barnhem får nästan aldrig träffa sina föräldrar. Silen var ett undantag och man ansåg inte att det var bra att hon träffade föräldrarna. ”De andra barnen undvek mig och pratade inte med mig. Under hela tiden på barnhemmet hade jag bara en vän. Barnhemmet var inget riktigt hem.”

Strax före hon lämnade barnhemmet jobbade Silen i en bar. ”Jag var rädd, för i det arbetet fanns många risker. Många män betedde sig ohövligt mot mig. Jag grät ofta i smyg.”

För ett år sedan gick Silen i kyrkan och träffade av en slump på en av de anställda från Finska Missionssällskapets partnerorganisation M’lup Russey. Hon hjälpte Silen att bli mera självständig och Silen kunde tack vare stöd från Missionssällskapet skaffa sig en yrkesutbildning. Nu är hon barista, har ett bra jobb och lite besparingar inför framtiden. ”Jag vill öppna ett eget café Phnom Penh”, berättar Silen.

I Kambodja finns det över 400 barnhem. Ingen vet det exakta antalet, eftersom bara en del av barnhemmen registrerat sig. Ändå är bara cirka vart femte barn som bor på barnhem föräldralös på riktigt. Ofta är åtminstone en av föräldrarna vid liv, ibland båda två.

Föräldrarna lämnar ofta sina barn på barnhem därför att de av någon anledning inte kan försörja dem. En av de vanligaste orsakerna är samma som för Silen, att föräldrarna måste flytta för att hitta jobb. Föräldrarna tror också att barnhem är det bästa för barnen.

Men så är det inte. Barn på barnhem blir främmande för sin familj och den miljö de levt i förr. Barnen blir också främmande för vuxna, eftersom de bara lever tillsammans med andra barn på barnhemmet. De lär sig inte förstå vuxnas kroppsspråk eller deras sätt att kommunicera.

Bristen på kommunikationsfärdigheter och barn-vuxna-maller göra att barnen rikererar att utnyttjas på många sätt då de lämnar barnhemmet. Många vill inte ens lämna barnhemmet eftersom de är rädda. De vet inte hur de ska leva ett liv utanför barnhemmet.

Osund affärsverksamhet och direkt utnyttjande av barn är också förknippade med barnhemmen. Vissa barnhem har rekryterare som besöker fattiga byar för att hitta barn. Rekryterarna får betalt för varje barn de hittar. Föräldrarna måste gå med på att få träffa sina barn en eller högst två gånger per år. På barnhemmet kan barnet t.o.m. få ett nytt namn och identitetsbevis.

Istället för att vara lösningen på problemen, är barnhemmen ofta orsaken till många problem. Sarah Chhin från organisationen M’lup Russey säger rakt på sak: ”I Kambodja finns det inte barnhem för att det finns föräldralösa barn. I Kambodja finns det föräldralösa barn för att det finns barnhem i landet”.

Till de föräldrar som funderar på att lämna sina barn på barnhem säger Silen: ”För inte dit dem. Ett barn behöver sina föräldrar.”

– – –

Finska Missionssällskapets målsättning i Kambodja är att  förhindra att barn placeras på barnhem och att placera de barn som redan finns på barnhem hos t.ex. en fosterfamilj.

De ungdomar som bor på barnhem får hjälp att klara sig själva. De ungdomar som redan lämnat barnhemmen och klarar sig själva är viktiga i detta arbete. De fungerar som stöd och rollmodeller för barnen.

Ifjol hjälpte Missionssällskapets samarbetspart M’lup Russey 96 ungdomar som fanns på barnhem.

Text och foton: Ilkka Koivisto

Stöd barnhemsbarnen och andra utsatta barn via vår julinsamling