Saamenkieliset Kauneimmat Joululaulut Turun tuomiokirkossa

30.11.2023  klo:19 Turun tuomiokirkko Tuomiokirkonkatu 1, 20500 Turku

Saamenkielisiä Kauneimpia Joululauluja lauletaan taas Turun tuomiokirkossa torstaina 30.11.2023 klo 19! Kauneimpia Joululauluja lauletaan kaikilla kolmella Suomessa puhuttavalla saamenkielellä. Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen tuo tervehdyksensä tilaisuuteen. Yhteislaulutilaisuus on kaikille avoin ja se juonnetaan sekä saameksi että suomeksi. Juontajina toimivat Maria Aikio ja Eveliina Feodoroff-Rantala. Tilaisuuden toteutuksesta vastaavat Turun alueella asuvat saamelaiset, Turun tuomiokirkkoseurakunta ja Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli yhteistyössä kirkon saamelaistyön kanssa.
Tervetuloa laulamaan saamenkielisiä Kauneimpia Joululauluja Turun tuomiokirkkoon!

Lauluja lauletaan myös Helsingin tuomiokirkossa 2.12. klo 15, Tampereen Pyynikillä 3.12. klo 14, Oulun Karjasillan kirkossa 3.12. klo 15 ja Rovaniemen kirkossa 4.12. klo 18.

Pohjoissaameksi:
Čábbámus juovlalávlagat čudjet maid golmma sámegillii. Dán jagi sámegielat Čábbámus juovlalávlagiid lávlot sápmelaččaid ruovttuguovllu lassin vihtta sierra gávpogis.
Sáhtát searvat sámegielat Čábbámus juovlalávlagat -dáhpáhusaide čuovvovaš gávpogiin:
30.11. Turku duopmogirkus dii 19.
2.12. Helssega duopmogirkus dii 15.
3.12. Tamperes Pyynikki báhppalis dii 14.
3.12. Oulus Karjasilta girkus dii 15.
4.12. Roavvenjárgga girkus dii 18.
Čábbámus juovlalávlagiid 50 jagi ávvojahki ávvuduvvui jagi 2022. Dan gudnin Suoma miššonsearvi almmustahtii Čábbámus juovlalávlagiid maiddái nuortalašgillii, anárašgillii ja davvisámegillii. Dán jagi lávlagat skádjet máilmmi heajumus sajádagas leahkki mánáid buorrin.
Buresboahtin lávlut Sámegielat Čábbámus juovlalávlagiid!

Inarinsaameksi:
Muččâdumos juovlâlavluuh čyejih meiddei kuulmâ sämikielân. Taan ive sämikielâlijd Muččâdumos juovlâlavluid lávluh sämmilij päikkikuávlu lasseen vittâ sierâ kaavpugist.
Puávtáh servâđ mield sämikielâláid Muččâdumos juovlâlavluuh -tábáhtussáid čuávuváin kaavpugijn:
30.11. Turku tuámukirhoost tme 19.
2.12. Helsig tuámukirhoost tme 15.
3.12. Tamperest Pyynikki pappâlist tme 14.
3.12. Oulust Karjasilta kirhoost tme 15.
4.12. Ruávinjaargâ kirhoost tme 18.
Muččâdumos juovlâlavlui 50-ivváášjuhleihe juhlui ive 2022. Ton kunnen Suomâ vuolgâttâsservi almostitij Muččâdumos juovlâlavluid meiddei nuorttâlâškielân, anarâškielân já tavesämikielân. Taan ive lavluuh skääjih maailm hiäjumus sajaduvâst leijee párnái pyerrin.
Tiervâpuáttim lávluđ Sämikielâlijd Muččâdumos juovlâlavluid!

Koltansaameksi:
Moččummus rosttovlaulli čueʹjje še kooum sääʹmǩiõʹlle. Taʹnni sääʹmǩiõllsaž Moččummus rosttovlaullʼjid lääulat säʹmmlai dommvuuʹd lââʹssen vittân jeeʹres gåårdest.
Vuäitak pueʹtted mieʹldd sääʹmǩiõllsaž Moččummus rosttovlaulli -noorõõttmõõžžid täin gåårdin:
30.11. Turku duõmmceerkav čiâss 19.
2.12. Heʹlssen duõmmceerkav čiâss 15.
3.12. Tampere Pyynikin pappila čiâss 14.
3.12. Oulu Karjasillan kirkko čiâss 15.
4.12. Ruäʹvnjaarǥ ceerkav čiâss 18.
Moččummus rosttovlaullʼji 50. prääʹzneǩeeʹjj vieʹttješ eeʹjj 2022. Tõn cisttân Lääʹddjânnam vuõlttõs-seäʹbrr õlmstõõʹtti Moččummus rosttovlaullʼjid še nuõrttsääʹm-, aanarsääʹm- da tâʹvvsääʹmǩiõʹlle. Taʹnni laulli čueʹjje maaiʹlm heäjmõs sââʹjest leʹddi päärnai pueʹrren.
Pueʹtted tiõrvân läullad sääʹmǩiõllsaž Moččummus rosttovlaullʼjid!

Kauneimmat Joululaulut soivat maailman lapsille ❤ Muistathan kolehtirahan tai lahjoita jo nyt tästä.

Katso muut tilaisuudet ›

Tänä vuonna Kauneimmat Joululaulut
soivat maailman lasten puolesta.

Anna joululahja, joka vaikuttaa.

Lue lisää & lahjoita ›