Thailand: Hur klarar man sig då man blir tonårsmamma?

Publicerad: 28.11.2022

Thailändska Som var en sorglös flicka, tills hon som 14-åring märkte att hon var gravid. Den dystra framtiden fick nya ljusglimtar på kyrkans skyddshem, Nådens hem.

Då mensen slutade komma, förstod Som att något var fel. Rädslan visade sig vara berättigad: graviditetstestet var positivt. Då var Som bara en 14-årig skolflicka. Då hon till slut vågade berätta för sin mamma, fanns det endast två alternativ kvar: att hålla barnet eller ge bort det.

“Precis som min dotter blev jag också mycket rädd. Det kändes som att min dotters framtid slutar här”, beskriver mamman Benchalak Lakonpol.

Under ett besök på sjukhuset hänvisade läkaren Som till en socialarbetare. Av henne fick hon veta om Nådens hem, skyddshemmet för unga, gravida mammor, som Thailands lutherska kyrka upprätthåller och som Finska Missionssällskapet stöder. Där skulle det vara möjligt för henne att bo och i lugn och ro fundera över sina alternativ och sin framtid. Hon åkte till Nådens hem tillsammans med sin mamma.

“Jag ville inte ge bort barnet för adoption, men jag såg det länge som ett alternativ. Då jag bodde på Nådens hem fick jag stöd och fick lära mig olika nyttiga färdigheter, som gav mig självförtroende och tro på att det kunde bli en mamma av mig”, berättar Som.

Som och Nadia.


Viktigt att hålla ihop

I början av 2022 anlände Nadia till världen, en charmig liten flicka. Saker började ordna upp sig. Tack vare stöd från personalen och frivilliga på Nådens hem hade Som möjlighet att slutföra grundskolan och samtidigt vara mamma.

Följande höst var det dags att säga adjö till Nådens hem och återvända hem. Men denna gång skulle de vara tre istället för två.

“Jag var själv länge ensamförsörjande, så det var viktigt för mig att Som inte skulle bli ensam med Nadia”, berättar Soms mamma. Hon jobbar på ett matstånd sex dagar i veckan och tar hand om Nadia på söndagar, då Som avlägger sina gymnasiestudier, i kombination med studier för hotellbranschen.

“Kombinationen av studier och moderskap har lyckats bra, eftersom vi har  närundervisning bara en gång i veckan. Mitt mål är att få min kandidatexamen på fem år. Jag skulle vilja studera snabbare och börja arbeta, så att min mamma inte skulle behöva vara ansvarig för vår försörjning. Men dagvård är för dyrt”, säger Som.

Moderns och dotterns tillvaro med lilla Nadia har kommit igång naturligt.

“Mamma har längre erfarenhet av att sköta barn och hon är speciellt till hjälp under de tyngre dagarna. Men ibland har vi även, som representanter av olika generationer, olika åsikter om barnuppfostran.”

“På Nådens hem lärde man sig mycket om vad som är bra för barnet och att det är viktigt för mig att uppfostra min dotter enligt nuvarande modeller. Som tur kan vi på ett bra sätt diskutera uppfostran med min mamma”, berättar Som.

Stöd under en stor förändring i livet

Genom moderskapet har Som blivit tvungen att bli vuxen ganska fort. Då jämnåriga kan njuta av sin frihet, är Soms dagar bundna till ett dagsschema på barnets villkor.

“Förr var det mamma som tog hand om allt. Nu är det jag som vaknar tidigt och tar hand om mitt barn, matlagning och andra sysslor hemma. Skillnaden till det förflutna är enorm”, säger Som.

Också Soms mamma har på nära håll fått vittna om dotterns uppväxt från tonåring till mamma. Hon tror att stödet från Nådens hem har haft en stor inverkan.

“På Nådens hem lär man sig mycket mer än bara praktiska färdigheter. Som har blivit en ansvarsfull ung kvinna som tar hand om sitt liv och sitt barn. Det är fint att se hur hon har blivit fylld av moderskärlek, fastän utgångsläget var svårt.”

Fastän det gemensamma livet hemma nu känns bra, finns det både i Soms och i Benchalaks hjärtan en speciell plats för Nådens hem. “På Nådens hem har Nadia fått en hälsosam start i livet. Jag tror inte att hon skulle vara där hon är utan det stöd som vi har fått”, säger Soms mamma.

Som berättar att hon ibland saknar Nådens hem, men inte sitt gamla liv, eftersom Nadias födsel har inneburit mycket nytt i vardagen. Soms mamma är inne på samma linje: “Fastän vi skulle ha det ekonomiskt lättare på tumanhand, skulle vi vara lyckligare? Knappast.”

Text och bild: Anna Peltonen

 

Vad är Nådens hem?

I Thailand är tonårsgraviditeter vanliga. Ofta kommer graviditeten som en överraskning, eftersom sexualupplysningen är otillräcklig och man  inte vet om riskerna med oskyddat sex.

Nådens hem ger en trygg, hemtrevlig plats för unga gravida mammor. De kvinnor som söker hjälp är t.ex. hemlösa eller fattiga, och de är rädda att ta kontakt med sin egen familj. En del är papperslösa gästarbetare som inte har fått hjälp annanstans ifrån.

“Skam hör ofta ihop med graviditeten, som leder till att den unga kanske isolerar sig och blir likgiltig för sin egen och barnets hälsa. I en svår livssituation upplevs barnet som en börda till, och för en ung kvinna som inte ser hoppfullt på framtiden kan det väcka självdestruktiva tankar,” säger skyddshemmets ledare Pisara Pangsiri.

Eftersom kvinnornas bakgrund ofta är mycket traumatiska, spelar det psykiska stödet en viktig roll. Förtroende byggs ofta sakta upp genom att göra tillsammans och genom att lära känna varandra.

“Då kvinnorna upplever att de blir hörda, ändras deras förhållningssätt till sig själva och barnet”, säger Pangsiri.

Nådens hem hjälper också de unga mammorna med att sköta officiella ärenden, som exempelvis att ansöka om barnets födelsecertifikat, och man har samarbete med många andra organisationer gällande fosterfamiljs- och adoptionsarrangemang. Utöver det erbjuder Nådens hem telefonrådgivning för dem som överväger att flytta och för sådana mammor som redan flyttat bort därifrån.

Livsfärdigheter och självförtroende

På Nådens hem byggs dagarna upp runt vissa rutiner. Alla boende deltar i den gemensamma städningen och matlagningen. Utöver det har varje dag aktiviteter som stärker de egna färdigheterna. Kvinnorna får till exempel undervisning om hälsovård och barnuppfostran. Den egna försörjningen stöds genom att lära kvinnorna handarbeta samt genom café- och försäljningsarbete. Exempelvis får kvinnorna arbetserfarenhet på Nådens hems lopptorg och lite lön. Övrig vinst används för skyddshemmets verksamhet.

Kristna värderingar syns i Nådens hems verksamhet i de gemensamma morgonandakterna samt veckovisa bibelstunderna. Hjälpen förutsätter dock inte någon speciell religiös bakgrund.

“Många unga som kommer hit bär på en skuld över sin graviditet. Då man diskuterar om jämlikt människovärde med Bibeln som grund, stärks kvinnornas självförtroende. Det viktiga budskapet är att inget som har hänt har minskat på deras värde”, säger Pangsiri.