Sjubarnsmamman Jamuna i Nepal får stöd av sin lokala mammagrupp

Publicerad: 25.11.2019

I Nepal, och i synnerhet på landsbygden, anses pojkarna fortfarande vara mer värda än flickorna. Konsekvenserna av det här märks i Jamunas familj där maten inte alltid räcker till hela barnaskaran.

– Jag har fullt upp med barnen hemma, säger 40-åriga Jamuna Bogati med sitt sjunde barn i famnen, 9 månader gamla Kirjan.

Familjen hade egentligen inte råd med ett sjunde barn men Jamuna hade inga alternativ. Hennes sex första barn är döttrar och i Nepal vill familjerna av tradition ha åtminstone en son. Den äldste sonen stannar hemma och sköter familjens försörjning, tar hand om föräldrarna och ser till att traditionerna går i arv.

Det här märks i kvinnornas liv på landsbygden, också i Jamunas. Inom familjen utövades påtryckningar och hon uppmanades föda barn tills hon fick en pojke.

– Jag diskriminerades i min egen familj och inom mitt eget samfund då jag inte hade söner, säger hon.

Det sjunde barnet sågs som en välsignelse för familjen, också om Jamuna som äldre föderska var tvungen att söka sig till Kathmandu. Bilresan till sjukhuset tar ungefär 5 timmar. De tidigare barnen föddes på hälsostationen i hembyn.

Ont om mat

Jamunas familj försörjer sig som jordbrukare i byn Khari Maidan i det kuperade Dhading i mellersta Nepal. De odlar ris, vete och hirs.

Emellanåt arbetar Jamuna också på andras fält för att klara storfamiljens försörjning.

– Det vi odlar räcker inte för att täcka vår egen familjs behov, det är utmanande, förklarar hon.

Finska Missionssällskapets lokala samarbetspartner, organisationen Shanti Nepal, har grundat en mammagrupp i byn och Jamuna är med i den. Vid träffarna har hon lärt sig att hon ska ge sina barn näringsrik mat, vårda sig om deras hälsa och se till att hemmet är rent och snyggt.

– Jag fick goda råd om vad jag skulle äta under graviditeten. Och då jag skulle föda kom de andra i gruppen med mat till mig.

Döttrarna måste kanske lämna skolan

 Via mammagruppen kunde Jamuna lyfta ett lån på 7000 rupier, ungefär 55 euro, så att hon kunde köpa mat till sin familj.

Organisationen Shanti Nepal gav 15 000 rupier, ungefär 120 euro, som grundplåt för gruppen. Gruppens medlemmar får själva bestämma hur mycket var och en sparar för den gemensamma kassan varje månad. Man kom till att varje medlem betalar 50 rupier, 40 cent. Summan säger nånting om levnadsstandarden i byn.

Hittills har Jamunas familj haft möjlighet att låta barnen gå i skola. På grund av deras svåra ekonomiska situation kan döttrarna nu kanske inte avlägga de högre klasserna i grundskolan.

– Jag vill ogärna ta ett nytt lån eftersom jag inte vet om jag kan betala tillbaka det, säger Jamuna

Kirjan sitter snällt i sin mammas famn. Babyn är familjens stora hopp, samtidigt också en källa till oro.

 – Jag oroar mig för Kirjans framtid, han har en så gammal mamma, säger Jamuna beklagande.

Text och bild: Mimosa Hedberg
Översättning: Monica Slotte

Stöd världens barn via vår julinsamling