Senegal: Josephine, 46, började som söndagsskollärare när hon var 12 år

Publicerad: 30.10.2022

Senegalesiska Josephine Wodé Kama tog sina första steg i karriären som söndagsskollärare som missionär Mirja Montonens lärling år 1988. Fast egentligen kan man inte kalla det för karriär – söndagsskollärarna är frivilliga medarbetare i församlingarna. 46-åriga Kama brinner för att utvecklas som lärare.

Det är förmiddag på kyrkans gård i den lilla byn Thiadiaye. Träden kastar en behaglig skugga på gården – det är ännu inte olidligt hett. Här har Josephine Wodé Kama undervisat församlingens barn under gudstjänsten varje söndag morgon, i över 30 år. I ungefär en timmes tid fokuserar hon och barnen tillsammans på olika bibelberättelser och Guds ord. När det blir dags för nattvard går de tillbaka till kyrkan.

Söndagsskoltimmen börjar oftast med sång, följt av bön och genomgång av en bibelberättelse. Det är fritt fram att ställa frågor. En bilderbok fungerar som stöd i undervisningen.

Kama undervisar i tre kapellförsamlingar, alla belägna i små byar på landsbygden i Senegal.

Josephine Wodé Kama verkar som söndagsskollärare i området kring Fatick. Foto: Iiris Arjanne

”Varför uppstod Jesus från de döda?”

Kama säger att barn utgör en belönande men svår och ärlig publik. Barnens tankar om tro och Bibeln kan vara väldigt annorlunda jämfört med de vuxnas. Vad svarar Kama om barnen ställer frågor om uppståndelsen?

”Det är lätt att svara på frågor om man har erfarenhet. Som lärare kan man säga att det (uppståndelsen) var Guds vilja redan före Jesus kom.”

Kama säger att det för barnens inlärning är viktigt att anpassa berättelserna. Tre saker behöver komma fram när man undervisar bibelberättelser: Guds kärlek, hur synden kommer till uttryck i berättelsen samt varför och på vilket sätt Jesus är lösningen.

”Förr anknöt bibelundervisningen inte till det egna livet. Numera tänker man att det är viktigt att hjälpa barnen att leva i enlighet med det som de har lärt sig”, säger Kama.

Den senegalesiska pedagogiken förlitar sig fortfarande starkt på utantillinlärning och det anses viktigt att lära sig bibelverser. Idag fokuserar man mycket på fostran i söndagsskolorna. Det är viktigt att barnen behandlas med respekt och att deras åldrar tas i beaktande.

”Som vuxen är du en förebild för barnen. När barnen gör något som inte är rätt i söndagsskolan kan ett barn säga att ”läraren har lärt oss att man inte får göra så”.

Ivern räcker långt

Kama har också jobbat i förskola. I Senegal är det frivilligt för barnen att delta i förskoleundervisning. De barn vars familjer har råd sänds dit. Missionssällskapet stöder flera förskolor på serere. Kama verkade tidigare i en förskola som drevs av en församling utan utomstående stöd. När pengarna för verksamheten tog slut kontaktade församlingen Kama.

”Pastorerna funderade på framtiden och frågade om jag kunde undervisa utan lön. Jag tycker så mycket om mitt arbete att jag vill fortsätta.”

Förskolan är verksam tre timmar varje vardagsmorgon.

Att förmedla Guds ord är en hjärtesak för Kama.

”Det finns så många barn som behöver Jesus. Förstås gäller det också vuxna, men det är verkligen viktigt att barnen får höra det här budskapet.”

Trots att Kama har över trettio års erfarenhet förbereder hon sig ändå noggrant varje vecka inför kommande söndagsskoltimmar.

”Jag läser, läser, läser. Ingen kan vara perfekt i sin bibelkunskap, man hittar hela tiden nya saker. Sådant som kan förändra också mitt liv”.

Text och foton: Iiris Arjanne

Senegals lutherska kyrkas söndagsskolor

Missionssällskapet stöder söndagsskolorna med fortbildning och material.

Söndagsskolorna sysselsätter en lokal arbetstagare och en utsänd medarbetare från Finska Missionssällskapet.

Det finns över 40 frivilliga lärare.

Söndagsskolorna är gratis för barnen.