Nepal: Nepalesiska Anju blev funktionshindrad på grund av en sjukdom som sprids via mygg

Publicerad: 1.12.2021

Anju, 15, blev funktionshindrad redan som treåring. I en stödgrupp för funktionshindrade har hans mamma fått veta mer om funktionshinder och hur hon ska sköta sin pojke.

Anju är en pojke som lever med sin familj i en avlägsen trakt i västra Nepal, nära gränsen till Indien. Anju lever med en intellektuell funktionsnedsättning. Till familjen hör föräldrarna och en sjuårig lillasyster.

När Anju var 3 år insjuknade han i en sjukdom som sprids via mygg. Sjukdomen gav honom skador för livet, berättar mamman. Nu lever Anju med intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi.

”Vi har många problem. Vår son kräver skötsel hela tiden. Det är svårt när vi borde jobba samtidigt”, berättar mamman.

Mamma Sujan tar tillfälliga ströjobb på till exempel byggarbetsplatser. Hon och hennes man försöker ordna det så att då den ena jobbar, är den andra hemma och sköter sonen.

Det är ont om jobb i trakten där de bor. Jobben är säsongsbetonade, vilket betyder att inkomsterna är osäkra. Enligt Sujan finns det säkra jobb bara 4-5 månader i året.

”Vi vågar göra våra röster hörda”

Sujan är med i en grupp som erbjuder stöd åt familjer som har familjemedlemmar med funktionsnedsättningar. Gruppen har grundats med stöd från ett utvecklingssamarbetsprojekt som drivs av Finska Missionssällskapet.

”I gruppen har jag lärt mig mycket om funktionshinder och hur jag kan ta hand om mitt funktionshindrade barn”, berättar mamman.

I gruppen får personer med funktionshinder information om sina rättigheter och man försöker ge dem bättre utkomstmöjligheter, till exempel genom att erbjuda utbildning och bevilja små lån.

”Tidigare visste jag inget om sådan här verksamhet. I gruppen har jag också lärt mig spara en slant varje månad och jag kan dela mina tankar med andra. Nu vågar vi göra våra röster hörda.”

Mamman drömmer om en grisfarm

Västra Nepal är den fattigaste och minst utvecklade delen av Nepal. Funktionshindrade personer och deras familjer har det mycket svårt.

Om någon i stödgruppen inte har råd att ta ett lån, kan de också få direkta bidrag, till exempel en get. Också Sujan fick en get, som redan fått en killing. På grund av familjens ekonomiska situation skulle hon inte ha kunnat ta ett lån.

Anju har fått ett kort för funktionshindrade. Kortet berättigar honom till statliga förmåner. Varje månad ger det familjen 4000 rupies (cirka 30 euro) i extra inkomster. Anju går också i skola även om han inte haft så lätt att komma sig till skolan.

Mamman hoppas att hon i framtiden kan föda upp grisar. Då skulle familjens inkomster inte vara så beroende av de säsongsbetonade ströjobben.

***Stöds av Finlands utvecklingssamarbete***

Text och foton: Mimosa Hedberg

Fakta: Människor med funktionsnedsättning har det svårt i Nepal

I Nepal finns det uppskattningsvis en halv miljon människor som har syn-, hörsel- eller fysiska funktionshinder. Fattigdom och samhällets negativa attityd till funktionshindrade gör att de lider av ojämlikhet och diskriminering.

  • Det är fortfarande vanligt att personer med funktionsnedsättning hålls undangömda eftersom skammen är så stor. Många barn och unga blir utan grundskolutbildning.
  • Även om det i Nepal år 2005 trädde ikraft en grundlag som är en föregångare i funktionsrättsfrågor, finns det ännu brister i hur lagen tillämpas.
  • I de utvecklingssamarbetsprojekt som den nepalesiska organisationen Forward Looking och Finska Missionssällskapet driver ger man utbildning och stöd åt grupper som stöder människor med funktionshinder och deras familjer. Målet är att förbättra familjernas självförsörjning och att ge dem tillgång till offentliga resurser. Man vill också förbättra utkomstmöjligheterna för fattiga familjer.