Mauretanien: Arvet från tiden i slaveri är ofta ett hinder för skolgång – Shafiya får stöd för att gå i skola

Publicerad: 4.08.2023

Tack vare finländska faddrar får fadderbarn i Mauretanien stöd för att gå i skola.

De fattigaste av de fattiga

I Mauretaniens huvudstad Nouakchott bor Finska Missionssällskapets fadderbarn. Barnen går i skolan i området Tarhili i stadsdelen Riyad, där största delen av invånarna är före detta slavar och deras efterkommande.

Här i Tarhili bor ”de fattigaste av de fattiga”, som både borgmästaren och skolinspektören beskrev området då vi besökte skolan. Staten klarar inte av att göra allt som behövs för att hjälpa de här familjerna.

Här träffar vi också den 10-åriga flickan Shafiya, som drömmer om att bli läkare då hon blir stor. Hon berättar att de i skolan får undervisning i islam, matematik och arabiska.

Shafiya är ett av de fadderbarn som får stöd via Missionssällskapet och organisationen Bienfaisance sans frontieres. Fadderbarnen väljs bland eleverna i fjärde klass, eftersom detta är den klass då många faller ur skolsystemet. Statens skolor är gratis för alla elever, men trots det klarar sig många dåligt eller hoppar av skolan helt och hållet. Barnen måste ofta hjälpa till med att skaffa pengar eller mat till sina familjer, antingen genom att tigga eller arbeta.

Flickornas skolgång avbryts också ofta genom barnäktenskap. Ungefär 16 procent av flickorna gifts bort medan de är under 15 år, och över en tredjedel av alla flickor är gifta redan innan de fyller 18 år.

Landets förnyelse av skolsystemet de senaste decennierna har ändå gett goda resultat. År 1990 började bara 46 procent av alla barn i skolan, medan motsvarande siffra för år 2020 var 94 procent. Trots det är det bara lite över 60 procent av barnen som slutför lågstadiet och många av eleverna studerar inte vidare efter det.


I området Riyad hålls undervisningen i två olika skift, och i en klass kan det finnas till och med 100 elever.

Fadderbarnen får stöd från Finland

Tack vare de finska faddrarnas stöd får fadderbarnen ett paket med skolmaterial, en hälsogranskning och stödundervisning.

Till fadderprogrammet hör också ekonomiskt stöd till hela familjen, sjukförsäkringar till fadderbarnet och föräldrarna, reparationer av skolbyggnader och utbildning av lärare i bland annat barnens rättigheter. På grund av den globala matkrisen har familjerna även emellanåt erbjudits mathjälp.

Information om Mauretanien

Mauretanien är en islamisk republik och det återspeglas i landets lagar såväl som i dagliga seder. Till exempel bär kvinnor slöja, män skakar inte hand med kvinnor och alkohol finns inte tillgängligt ens på restauranger.

Kristna missionsorganisationer får inte verka i Mauretanien, så Missionssällskapet jobbar med en lokal samarbetspartner.

I Mauretanien förbjöds slaveriet först år 1981. Det är det sista landet i världen som förbjöd slaveri. Att förslava andra blev straffbart först på 2000-talet. Tyvärr är slaveriet ännu en verklighet i Mauretanien, och det uppskattas att 90 000 människor lever som slavar eller under slavliknande förhållanden. Det är en stor andel, speciellt då man tar i beaktande att Mauretanien trots sin stora landyta har mindre än fem miljoner invånare, alltså mindre än Finlands befolkning.

Du kan ge en gåva som förändrar barns liv. Ge en gåva idag!

Text och foton: Heli Vuohelainen


Den största delen av hemmen i området Tarhili är mycket anspråkslösa, som detta hem där ett av fadderbarnen bor.