Kambodja: Hur ska man klara sig då klimatförändringen påverkar ens utkomst?

Publicerad: 19.12.2022

Rebecca bor i Kambodja och är lyckligt omedveten om den oro som förföljer hennes föräldrar på grund av klimatförändringen.

Rebecca vet inte att det råder en konstant brist på vatten, vilket gör att maten som odlas av familjen är av dålig kvalitet och djuren är sjuka. De extrema förhållanden som klimatförändringen medför påverkar också människors hälsa, och föräldrarna är oroliga för Rebecca, som ofta drabbas av sjukdomar och har stegring ibland.

Pappa Dara sörjer att arbetsmängden ständigt ökar och ändå blir familjens försörjning sämre och sämre. Det mest hjärtskärande av allt är att samtidigt som han jobbar hårt för en bättre framtid, går han miste om det viktigaste av allt: nuet med lilla Rebecca och hans fru.

Finska Missionssällskapet hjälper familjer och stöttar dem mitt i ett föränderligt klimat. Pappa Dara försöker odla träd på gården för att få skugga och bättre mikroklimat. Han bevarar regnvatten och är entusiastisk över nya, mer hållbara och ekologiska former av jordbruk.

– Kyrkan har gett oss utbildning om anpassning till klimatförändringar, livsmedelssäkerhet och svampodling, säger Dara.

Se en kort video om Rebeccas liv i Kambodja