Pakistan: Fadderarbetet stöder skolgång för barn

Publicerad: 12.09.2023

500 barn i fyra skolor i stiftet Peshawar får fadderstöd av Finska Missionssällskapet för sina skolutgifter.

Antalet barn som inte kan gå i skola är näststörst i världen i Pakistan. Enligt Unicef utgör de här barnen hela 44 procent i åldersgruppen 5–16 år.

Missionssällskapets skolgångsstöd omfattar 500 barn i fyra skolor i stiftet Peshawar. Man vill på det sättet göra det möjligt också för fattiga familjer att ge sina barn en god utbildning.

Även i stiftets skolor har man stegvis tagit i bruk en ny läroplan, som också innefattar nya undervisningsmetoder.

”Vi har ordnat med utbildning för lärarna kring de nya undervisningsmetoderna, och vi ska fortsätta med kurserna nästa termin. Vi vill inte längre att eleverna ska lära sig allting utantill, utan vi vill få dem att lära sig och förstå”, berättar Peshawar-stiftets utbildningschef Sarophina Asghar.


Skolbarnen får också läxor under sommarlovet – till exempel att skriva en essä.

Dialog om trosfrågor vardag i de kristna skolorna

Pakistan är en islamsk republik där de kristna utgör mindre än 2 procent. Eftersom folkmängden är så stor, cirka 230 miljoner, finns det uppskattningsvis ändå ett par miljoner kristna invånare.

De kristna skyddas av grundlagen, men många av dem drabbas liksom andra religiösa minoriteter av fördomar, diskriminering och förföljelser. De statliga skolorna betonar undervisningen i islam, som är främmande för de kristna barnen och därför påverkar deras skolframgång.

Peshawar-stiftet har 13 skolor, och i dem uppmuntras dialoger om trosfrågor genom högtidlighållande av de olika religionernas helgdagar. Till exempel på skolornas julfester kan man öka majoritetsbefolkningens insikter i den kristna tron.

Terrordåd och översvämningar leder till rädsla hos många

I Pakistan börjar skolornas läsår i april och avbryts för ett sommarlov på två månader. Sedan fortsätter skolgången igen fram till slutet av december, då eleverna får ett vinterlov på några veckor. Skolåret slutar i mars. I allmänhet infaller sommarlovet i juni-juli, det vill säga under monsunperioden.

Peshwar-stiftets ekonomisekreterare Nadeem Gill berättar, att människorna fortfarande tänker på de katastrofala översvämningar som drabbade landet sommaren 2022. Livet har i stort sett återgått till det normala, men till exempel matpriserna är höga emedan stora mängder av skördarna förstördes.

”Staten har utbildat olika grupper i samhället så att de bättre ska kunna möta de svårigheter som klimatförändringen medför och agera ändamålsenligt i olika specialsituationer”, förklarar Gill.

Också den skolskjutning som inträffade våren 2023 skrämde många. En åttaårig skolflicka dog och flera barn skadades då en beväpnad man öppnade eld mot den katolska flickskolans skolbuss i Swatdalen i Pakistan.

De skolor i stiftet Peshawar som stöds av Missionssällskapet ligger i provinsen Khyber Pakhtunkhwa, där även Swatdalen finns. Efter skjutningsdådet höll alla de kyrkliga skolorna i provinsen en morgonsamling där man hedrade offren med en tyst stund och bad för dem.

”Fast det inte var fråga om en skola i vårt stift blev vi alla rädda och är nu särskilt vaksamma”, berättar Peshawar-stiftets utbildningschef Sarophina Asghar och ekonomisekreteraren Nadeem Gill.

Du kan ge en gåva som förändrar barns liv. Ge en gåva idag!

Skolan betonar vikten av miljöskyddet med hjälp av olika aktiviteter, till exempel plantering av små skott.

Text: Heli Vuohelainen