Dövskolan gav Rahel ett eget språk

Publicerad: 1.09.2020

Rahel Wodago, 15, från Etiopien studerar på sjätte klassen på dövskolan i Hosaina. Skolan stöds av Finska Missionssällskapet. Innan hon kom till dövskolan studerade Rahel fyra år i en vanlig skola, men på grund av sin hörselskada kunde hon inte följa med i undervisningen. I Hosaina började hon på nytt från andra klass.

– Det bästa med den här skolan är att man faktiskt lär sig något. Det är stor skillnad, säger Rahel.

På dövskolan lär sig Rahel kommunicera med teckenspråk. Nu lär hon även teckenspråk åt sina föräldrar så att de ska förstå varandra bättre.

Förutom teckenspråk och grundundervisning har Rahel också lärt sig sy. Hon vill försörja sig som sömmerska då hon blir stor.

– Jag är så nöjd med den här skolan.

Rahel sänder hälsningar till Finland, speciellt till alla döva.

– Använd alla möjligheter för att studera mera!

Text och foto: Virve Rissanen

Stöd Rahel och andra utsatta barn via vår julinsamling