Kiina: Vanhemmat lähtevät töihin kaupunkiin, lapset jäävät maaseudulle

Julkaistu: 22.09.2020

Hammaslääkäri Wang Zheng kertoo hammashygieniasta syrjäkoulujen lapsille. Lasten haltioituneista ilmeistä voi päätellä, tällainen opetus on mieleistä. Kuva on Hengyangin kaupunkia ympäröivän maaseudun kyläkoulusta, jossa opiskelee yli 90 lasta. Lapsille jaettiin uudet hammasharjat ja harjaamista harjoiteltiin hammasproteesin kanssa.

Autioituvan maaseudun lapsia kutsutaan Kiinassa ”taaksejätetyiksi lapsiksi”. Vanhemmat ovat lähteneet siirtotyöläisiksi kasvukeskuksiin, jossa he asuvat ahtaissa hostelleissa tai tehtaiden asuntoloissa. Lapsia ei voi ottaa mukaan. Niinpä maaseudun lapset jäävät isovanhempien tai muiden sukulaisten hoiviin. Paikallisen kirkon diakoniajärjestö auttaa sekä maaseudun taaksejätettyjä lapsia, että kaupungin haavoittuvia lapsiryhmiä. Järjestön johtaja Christopher Zhao kertoo, että kristillinen lähimmäisenrakkaus motivoi auttamaan. Lasten ilo ja parantunut elämäntilanne on paras palkinto.

Köyhällä maaseudulla opettajista on pulaa. Monet maaseutukoulujen opettajat opettavat vanhoilla, auktoriteettia korostavilla metodeilla. Lasten kehitystä tai ikään kuuluvia tarpeita ei välttämättä tunneta. Lähetysseuran tuella lasten kokonaisvaltainen hyvinvointi otetaan huomioon. Lapsille järjestetään kesäleirejä ja opetusta, joka vastaa lasten tarpeita ja osallistaa lapsia. Lapsille, opettajille ja huoltajille järjestetään myös lastensuojelukoulutusta, sillä syrjäseutujen lapset ovat haavoittuvassa asemassa.

Teksti ja kuvat Ilse Paakkinen