Bolivia: Kuivuus lisää köyhyyttä – Sata perhettä sai juoksevan veden Bolivian ylängöllä

Julkaistu: 12.09.2023

Vesijärjestelmän saaminen kuivuudesta kärsiviin kyliin on avain muuhunkin kehitykseen.

Ilmastonmuutos koettelee köyhimpiä

Boliviassa, La Pazin maakunnan karuilla ja kuivilla ylängöillä, asuu ihmisiä noin 4000 metriä merenpinnan yläpuolella. Kylissä asuu 10–30 perhettä, ja talot sijaitsevat kaukana toisistaan. Ilmastonmuutos koettelee ja vaikeuttaa jo karusti näiden maaseudulla asuvien köyhien ihmisten elämää, ja monista perheistä ja vanhuksista tuntuukin, että heidät on unohdettu. Osa alueen vanhuksista on jo lapsesta saakka haaveillut vedestä. Bolivialaisista yli 30 prosenttia elää edelleen ilman juoksevaa vettä.

Ennen vesi haettiin kaukaa lähimmästä järvestä tai joesta, eikä sen puhtaudesta ollut varmuutta. Ilman riittävää määrää vettä lasten koulunkäyntiä ja ruokailua oli vaikea järjestää.

Kyläläiset kertovat tuntemuksistaan:

”Lapsesta saakka olen haaveillut vedestä tässä kylässä ja kysynyt, miksi meillä ei ole vettä, miksi?”
”Ilman vettä emme ole mitään, emme pysty tekemään mitään.”
”Olemme kärsineet paljon, mutta nyt elämämme on helpottunut.”
”Naisena vedensaanti on muuttanut niin omani kuin koko perheenikin elämän.”

Lähetysseuran tuen avulla 14 yhteisöä eli noin 100 perhettä on nyt saanut ensimmäistä kertaa elämässään juoksevan veden kotiinsa. Kyläläiset ovat ylpeitä uusista vesijärjestelmistään, sillä he ovat osallistuneet itse niiden rakentamiseen ja asentamiseen, jotta he ymmärtäisivät sen toimintaperiaatteet. Jokaiseen kylään on koulutettu myös vesijärjestelmävastaava, joka taas välittää oppinsa vuosittain vaihtuvalle uudelle vastuuhenkilölle.


Kyläläiset ovat mukana vesijärjestelmien rakentamisessa.

Vesi on avain tulevaisuuteen

Ilmastonmuutos on koetellut Boliviaa viimeisen 10 vuoden aikana, ja äärimmäiset sääilmiöt ovat yleistyneet. Tästä kärsivät eniten maan vähäosaiset, kuten alkuperäiskansojen jäsenet sekä kotiin jäävät naiset, sillä heillä on vähemmän mahdollisuuksia taistella muuttuneita sääolosuhteita ja arjen haasteita vastaan.

Huoli veden määrän vähenemisestä ja ilmastonmuutoksesta on vahvasti läsnä La Pazin kylissä. Kohonneet lämpötilat ovat tuoneet mukanaan myös muita haasteista; hyttyset ovat siirtyneet entistä korkeammalle ja levittävät esimerkiksi malariaa ja denguekuumetta.

Lorenzo Coarite kertoo kasvaneensa kylässä, jossa ei hänen nuoruudessaan ollut vettä. Opiskeltuaan insinööriksi hän auttaa nyt oman kylänsä kaltaisia yhteisöjä.

Vesihankkeen koordinaattori Franklin Gutiérrez kertoo, että ilmastonmuutos kuivattaa maata entisestään ja tekee työn suunnittelusta ja ennakoimisesta hyvin vaikeaa. Gutiérrez uskoo kuitenkin sinnikkääseen työhön ja koulutukseen, ja hänen mielestään vesijärjestelmän saaminen kuivuudesta kärsiviin kyliin on avain myös muuhun kehitykseen.

Tänäkin jouluna liian moni lapsi jää ilman tarvitsemaansa ravintoa, puhdasta vettä, hoivaa ja koulutusta. Suomen Lähetysseura auttaa lapsia ja heidän perheitään yli 20 maassa.

Sinäkin voit antaa lahjan, joka muuttaa lapsen ja hänen perheensä elämän.

Teksti Anna Lundén