Verena Wells är ett andra hem för Mishel

Publicerad: 27.09.2018

Det var nära att 10-åriga Mishel inte hade fått sina drömmar om skolgång uppfyllda. I hennes hemby i Bolivia finns nämligen ingen skola och utan understöd skulle det aldrig ha gått att börja i skolan. Men Mishel fick en plats i elevhemmet Verena Wells som ligger i staden Caranavi och som stöds av Finska Missionssällskapet. Elevhemmet ger flickorna som bor där en trygg plats i vardagen vid sidan av skolgången.

I Verena Wells bor det många flickor som kommer från svåra hemförhållanden. Många av dem hör till ursprungsbefolkningen och kommer från väldigt fattiga familjer. Liksom för Mishel så skulle det vara omöjligt för dem att gå i skola om de inte fick bo på elevhemmet. På landsbygden i Bolivia finns sällan möjlighet att fortsätta skolgången efter det lägsta stadiet så barnen måste flytta in till städerna för att fortsätta skolgången. Det är dyrt och farligt att bo ensam i städerna, speciellt för flickor.

Mycket mera än ett internat

Verena Wells är som ett andra hem för de flickor som bor där och elevhemmet är mycket mer än bara en sovplats. Där får flickorna också stödundervisning och får lära sig grundläggande, praktiska färdigheter i olika hantverk. Elevhemmets långsiktiga mål är att fostra de flickor som bor där till att växa upp till att bli starka kvinnor och samhällsmedborgare med god självbild. Mishel älskar Verena Wells.

– Jag tycker om allting i skolan, säger hon.

Det har dock inte alltid varit lätt att anpassa sig till att vara långt hemifrån. Ibland har hon hemlängtan. Då brukar hon hämta stöd i bönen och av elevhemmets personal.

Var med och ge flickor i Bolivia möjlighet att gå i skola!

Ge din gåva här