Smriti hjälper nu andra

Publicerad: 7.09.2017

”Skolvägen tog två timmar i varje riktning. Det gick jag varje dag”, berättar Smriti från Nepal.

I hennes hemby finns inget högstadie, ingen elektricitet och inte ens en riktig väg, så Smriti fick verkligen anstränga sig för att kunna gå i skola.

Trots alla utmaningar kunde Smriti utbilda sig. Det gick tack vare mycket envishet samt det ekonomiska stöd som hon fick under högstadiet och gymnasiet. Efter skoldagen jobbade hon på åkrarna för att familjen skulle ha tillräckligt att äta. Smritis familj odlade i huvudsak majs och potatis, men skördarna var inte så stora att de skulle ha kunnat sälja en del.

Utbildning gav Smriti möjligheter som hennes familj aldrig haft

”Jag har fått ett liv”, säger den nu 24-åriga kvinnan. Hon arbetar för en lokal organisation som ger psykosocialt stöd åt bland annat dem som drabbats av jordbävningarna. Även om det gått två år sedan jordbävningarna, lider ännu många nepaleser av sviterna av dem och återuppbyggnadsarbetet är ännu på hälft. Smritis hemby blev till exempel nästan helt förstörd, men ändå bor människorna ännu i tillfälliga inkvarteringar.

Smriti är lycklig, för hon har ett meningsfullt arbete. ”Jag vill hjälpa andra eftersom jag själv fått så mycket hjälp”, säger hon.