Tävlingsregler

Vi lottar ut 4 st mössor från Myssyfarmi (värde 74-104 €/st). I utlottningen deltar alla som under tiden 26.11.2018-6.1.2019 deltagit i Finska Missionssällskapets tävling. Utlottningen sker 7.1.2019. Vinnaren meddelas personligen. Vinsten kan inte bytas till pengar. Alla 18 år fyllda kan delta i tävlingen, med undantag av anställda vid företag som varit med om att arrangera tävlingen.