Rachael älskar dagis

Publicerad: 4.10.2018

4-åriga Rachael bor i det fattiga slumområdet Katutura i Namibias huvudstad Windhoek. Hennes föräldrar är tonåringar i skolåldern och familjens ekonomiska läge är svårt, eftersom ingendera har något arbete. De unga föräldrarna hade svårt att betala för en plats i ett daghem, men Rachael fick som tur en plats i kyrkans daghem vars verksamhet Finska Missionssällskapet är med och stöder. I daghemmet finns det några barn som får vara där alldeles gratis och Rachael är en av dem. Det ekonomiska stödet är verkligen välbehövt i hennes familj.

Rachael Namibia

Det roligaste är att leka

Daghemmet är en viktig plats för Rachael. Där får hon näringsrik mat och lär sig viktiga färdigheter och där får hon också leka i en trygg och övervakad miljö. Vad tycker hon själv bäst om?

– Jag tycker om att spela, leka och sjunga, berättar hon.

Alla barn i området är inte lika lyckligt lottade. För många är lekandet inte ens ett alternativ eftersom fattigdomen gör att många barn får en alldeles för kort barndom. I värsta fall väntar barnarbete.

Lek borde vara barnens enda arbete!

Ge barnen i Namibia möjlighet att leka