Onalenna fick plats på ett daghem

Publicerad: 27.09.2018

För åtta år sedan hittades Onalenna lekandes ensam på gatan i ett otryggt slumområde i Botswana. Hon visade tydliga tecken på undernäring och kyrkans medarbetare som hittat henne oroades över att flickan skulle kunna bli utnyttjad.

Det visade sig att Onalennas hemförhållanden var svåra. Den ensamstående trebarnsmamman var alkoholiserad och barnen sköttes ensam av mormor. Onalenna och hennes bröder togs med i ett fadderprogram som Finska Missionssällskapet är med och stöder. Barnen fick komma till ett daghem där de fick en regelbunden måltid och en trygg plats att vara under dagen.

Nu är alla tre i skolåldern och får stöd för sin skolgång. De barn som är med i fadderprogrammet får hjälp med att skaffa skoluniformer och tillbehör. I eftermiddagsklubben får barnen dessutom näringsrik mat och hjälp med att läsa sina läxor. Familjerna får också stöd.

Onalenna är idag 13 år och går i sjunde klass.

– Jag drömmer om att bli sjukskötare och flytta till huvudstaden Gaborone, säger Onalenna om sina framtidsplaner.

Tack vare stödet hon och hennes syskon får kan drömmarna mycket väl bli verklighet någon dag.

Ge barnen i Botswana trygghet.

Ge en gåva