Här bilder som du kan använda!

Kampanjbilderna får endast användas inom De vackraste julsångerna-kampanjen och för att marknadsföra julsångsevenemang. Finska Missionssällskapet äger rättigheterna till bilderna.