Funktionshindrade Eman lär sig skratta i kyrkans handikappgrupp

Publicerad: 13.12.2018

När Eman Yimer (10 år) för fem år sen kom med i kyrkans projekt för funktionshindrade, var hon en ängslig flicka, som inte lät någon röra vid henne. Så småningom har hon förvandlats till ett glatt barn som kiknar av skratt när frivilligarbetarna i projektet skojar med henne.

I Etiopien har funktionshindrade barn det mycket svårt och de möter många fördomar. Arbetet bland funktionshindrade som Finska Missionssällskapet utför tillsammans med Mekane Yesus-kyrkan i Dessie är ett unikt arbete som inga andra organisationer i Etiopien gör.

Kyrkans medarbetare kom på hembesök

Eman har bott ensam med sin mamma Aminat Hussein hela livet. När Eman var liten lämnade hennes mamma henne ensam bakom låsta dörrar när hon for på jobb. Aminat försörjde dem genom olika diversearbeten.

En dag kom en av kyrkans medarbetare på besök och berättade om ett nytt arbete och hur kyrkan via det ville hjälpa sådana barn som Eman. Man bad Aminat ta med Eman till kyrkans verksamhetscenter.

I början var Emans armar och ben väldigt stela och hon var rädd för andra människor. Ännu kan Eman inte röra sig själv, men hon har fått terapi så att stelheten minskat och hennes mamma kan bära henne på ryggen till verksamhetscentret. Eman känner nu också igen de andra vuxna och barnen på centret. Hon förstår tal och försöker också själv säga några ord ibland.

Mamman skäms inte längre för sin dotter

Även Aminats liv har förändrats. Hon fick ett litet lån från handikapprojektet och tack vare det kunde hon börja sälja grönsaker på torget.

Eman blir inte längre ensam hemma när mamman jobbar utan hon kommer med till torget. Tre dagar i veckan deltar Eman i handikappgruppen på verksamhetscentret och då kan mamman åka och skaffa nya grönsaker eller vara på torget ensam.

Aminat är väldigt lycklig och tacksam för denna förändring. Hon skäms inte längre för sin dotter, utan tar modigt med henne överallt, även om det inte alltid är så lätt. Eman har nu en rullstol som hon kan sitta i på torget eller hemma, men gatorna i Dessie är väldigt backiga, så ibland är det lättare att bära Eman på ryggen än att försöka skuffa rullstolen i branta backar.

Aminat och Eman har också fått ett nytt hem. Tidigare bodde de i ett litet hyresrum, men nu har de fått ett litet hus av staden och har billigare hyra. Tack vare detta har Aminat kunnat använda pengarna hon förtjänat till saker som säng, hylla och en liten tv.

Finska Missionssällskapet arbetar bland de mest marginaliserade människorna. Emans och Aminats liv har förändrats. Förhoppningsvis förändras även omgivningens attityder gentemot funktionshindrade. När funktionshindrade barn inte mera stängs in hemma, blir människorna vana vid dem och godkänner dem som en del av samhället.

Leila Pentikäinen

Stöd utsatta barn!

Ge en gåva