Edwin vill inte jobba i gruvorna

Publicerad: 7.09.2017

Edwin är 13 år och kommer från Bolivia. På förmiddagarna går han i skola, på eftermiddagarna lär han sig göra smycken på ett center som Finska Missionssällskapet stöder.

Bolivia är det enda landet i världen som tillåter barnarbetskraft. Man uppskattar att det i landet finns nästan en miljon barnarbetare som är under 18 år. På grund av fattigdomen tvingas många barn arbeta. I gruvstaden Llallagua utför många farliga arbeten, till exempel nere i gruvorna eller så försörjer de sig som skoputsare på gatorna.

På verksamhetscentret Casa Natsi arbetar man för att förbättra barnens levnadsförhållanden. Barn och ungdomar som lever under svåra förhållanden får andligt och praktiskt stöd för att gå i skola. De får också lära sig ett tryggare yrke, som till exempel att göra smycken, baka eller reparera mobiltelefoner. På centret erbjuds också fritidsverksamhet, barnen kan t.ex. leka, spela fotboll och lära sig traditionella danser.

Datateknik intresserar

Edwin bor på ett barnhem. Efter skoldagen kommer han till Casa Natsi, där han har lärt sig tillverka smycken. Han har också gått kurser om ledarskap och deltagit i olika arbetsverkstäder. De smycken han tillverkat säljer han via sin lärare.

I skolan tycker han mest om data och han hoppas att han nån dag kanske kan jobba med datorer.

Tryggare utkomstmöjligheter håller barnen borta från gruvorna

Många barn försörjer sig som skoputsare, gatuförsäljare eller som hjälparbetare i gruvor och olika verkstäder. Förutom detta ska de hinna gå i skola och hjälpa till hemma. Många går därför inte i skola och de som orkar gå till skolan efter jobbet har svårt att hänga med i undervisningen. Många tar till droger och börjar bo på gatan.

Casa Natsi har som mål att ge barnen självförtroende, praktiska kunskaper och möjlighet att försörja sig på ett tryggt sätt. Närmare 200 barn är med i centrets verksamhet. Kanske kan dessa barn bryta den fattigdomsspiral, som innebär att generation efter generation inte har andra möjligheter att förtjäna sitt levebröd än genom att utföra farliga arbeten eller jobba i gruvorna.